Specialisti ynë Është Jin. Op. Dr. Miracle Hospital (Spitali Miracle), ku teknologjia më e fundit dhe më e lartë përdoret me Firdevs dhe stafin tonë me përvojë. e vendosur në dyshemenë E Ekipit Të Mrekullisë-Qendra IVF E Qipros,

 IVF, Spermatozoidi si në të dy në vezë, veza dhe spermatozoidi si në mashkull ashtu edhe në femër infertiliteti (infertiliteti), diagnoza gjenetike (PGD), mikroinjeksioni (ICSI), çelja e asistuar (Docking Ndihmëse), transferimi dhe Ngrirja e embrionit, Vaksinimi (inseminimi intrauterin), larja e spermës, TESA (Tese), antenanal procedurat dhe proceset e tjera rutinore invazive, adresohen me shumë sukses.

 Në qendrën tonë, ku kemi zhvilluar plane trajtimi të personalizuara, të shpejta, efektive dhe të sigurta për pacientët tanë, Jin. Op. Dr. Mjekësia Firdavs Uğuz nën udhëheqjen e çdo Vit, Turqia, BRITANIA e madhe, Gjermania, Franca, Italia, Spanja, Rusia dhe Kina, duke përfshirë qindra nga e gjithë bota janë çift krenar dhe i lumtur që kanë një fëmijë….

 Tani është radha juaj…. Ëndrrat tuaja janë vetëm një telefonatë larg…

POLITIKA JONË E CILËSISË

Të jemi pionier në kërkimin shkencor duke përdorur teknologjinë moderne në sistemin tonë operativ dhe të menaxhimit, të cilin e kemi krijuar me standarde kombëtare dhe ndërkombëtare,

Të rrisim ndërgjegjësimin e qendrës sonë duke punuar pa kompromentuar parimet shkencore, ndërgjegjësuese dhe etike,

Maksimizimi i ofrimit të shërbimeve mjekësore dhe niveleve të gjalla të lindjeve,

Të ofrojë shërbime të analizave laboratorike të fokusuara në ofrimin e rezultateve të besueshme dhe të sakta,

Duke marrë parasysh kërkesat e palëve dhe palëve të interesuara përkatëse, duke vlerësuar dhe kryer aktivitete përmirësuese dhe duke synuar kënaqësinë e klinicistit, pacientit dhe të afërmve të pacientëve në të gjitha rrethanat,

Si menaxhim dhe personel, për të vendosur ndërgjegjësimin e shërbimit cilësor në të gjitha njësitë dhe për të siguruar pjesëmarrjen e punonjësve në aktivitetet e përmirësimit të cilësisë duke krijuar programe trajnimi,

Për të siguruar që laboratori ynë mbikëqyret nga njerëz kompetentë në terren në të gjithë botën me parimin e të qenit i hapur për zhvillim të vazhdueshëm,

Të krijojë dhe të kryejë analiza diagnostike dhe terapeutike dhe ofrimin e shërbimeve mjekësore në bazë të ofrimit të cilësisë më të lartë të shoqëruar me edukim të vazhdueshëm, informacion, matje, përmirësime dhe rishikim, dhe të përmirësojë vazhdimisht,

Të jetë një qendër moderne që prodhon vazhdimisht informacion duke përdorur personel të trajnuar mirë që njeh dhe aplikon sisteme të menaxhimit të cilësisë, metoda të pranuara të provës dhe pajisje të përparuara,

Të ofrojmë një shërbim që vlerëson pacientin me stafin tonë të sjellshëm, të pastër, miqësor, të sjellshëm dhe empatik në Shërbimet E Pranimit Dhe Konsultimit Të Pacientit, në vende të rregullta,

Të jemi ndër liderët Vendimmarrës në fushën tonë në botë,

Për të mbështetur pjesëmarrjen e punonjësve në kongrese / seminare / botime ndërkombëtare, për t’u përfshirë personalisht në studime të vazhdueshme, për të arritur informacionin më të azhurnuar brenda fushës së klinikës dhe laboratorit dhe për t’ua paraqitur pacientëve tanë,

Për të ruajtur dhe zgjeruar shërbimin që ne ofrojmë për pacientët e huaj në kuadër të turizmit shëndetësor me shërbime ekonomike, shkencore dhe cilësore,

T’i përmbahet parimit të pavarësisë, paanshmërisë dhe konfidencialitetit në ofrimin e shërbimeve, të miratojë një praktikë të mirë profesionale dhe teknike të bazuar në baza shkencore, pa paragjykime, në ofrimin e analizave dhe shërbimeve,

Laboratorët mjekësorë ndërkombëtarë TS EN ISO 15189-standardet PËR cilësinë dhe kompetencën (STANDARDI I SISTEMIT TË Menaxhimit TË Cilësisë ISO 9001:2015 Dhe vazhdimisht përmirësojnë inovacionet tona të sistemit të menaxhimit të cilësisë në shkencë dhe teknologji në mënyrë të përshtatshme.

 • Misioni ynë

  IVF DHE shërbimet shëndetësore të grave; informacioni më i fundit shkencor, metodat e diagnostikimit dhe trajtimit, duke përdorur teknologji të lartë dhe standarde të cilësisë, ndërgjegje, etikë dhe transparencë pa sakrifikuar; gëzuar, zemra juaj që i vuri në punë me një ekip ekspertësh dhe me përvojë, të orientuar drejt pacientit për të siguruar.

 • Vizioni Ynë

  Të rritemi shëndetshëm / kontrolluar pa kompromentuar vlerat bazë dhe shkencën, të sigurojmë që prodhimi ynë akademik të rritet edhe më shumë dhe të jemi lider dhe shembull në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare me arritjet tona

Misioni ynë

Në qendër të veprimtarisë sonë është përkushtimi për të ofruar njohuritë shkencore më të fundit, diagnoza dhe metodat e trajtimit për shërbimet e jo-fertilitetit dhe shëndetit të grave. Përjashtëm në angazhimin tonë për etikë, transparencë dhe ndërgjegje. Me një ekip profesionistësh të përvojshëm që vendos kujdesin ndaj pacientëve në qendër, ne përpiqemi të mbajmë standarde të larta teknologjike dhe cilësie.

Vizioni ynë

Duke u rritur, ne mbetemi të palëkundur në vlerat themelore dhe parimet shkencore. Aspirojmë të përmirësojmë kontributet tona akademike dhe të bëhemi liderë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, duke shënuar shembull me arritjet tona të mrekullueshme.

POLITIKA E CILËSISË TONË

 • Të përdorim teknologjinë e avancuar dhe të vendosim një sistem operativ dhe menaxhues në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u bërë pionierë në kërkimin shkencor.
 • Të rrisim dukshmërinë e qendrës sonë duke vazhduar të respektojmë parimet shkencore, etike dhe ndërgjegjore.
 • Të maksimizojmë ofrimin e shërbimeve mjekësore dhe të punojmë për rritje të lindjeve të gjalla.
 • Të ofrojmë shërbime analize laboratorike që ofrojnë rezultate të besueshme dhe të sakta.
 • Të konsiderojmë dhe të adresojmë nevojat e palëve interesante, duke siguruar kënaqësinë e mjekëve, pacientëve dhe familjeve të tyre.
 • Të promovojmë një kulturë të shërbimit cilësor nëpërmjet pjesëmarrjes së menaxhmentit dhe stafit në veprimtaritë e përmirësimit të cilësisë përmes programeve të trajnimit.
 • Të nënshtrojmë laboratorin tonë në auditime nga profesionistë të aftë për të përmirësuar vazhdimisht.
 • Të zhvillojmë dhe të zbatohemi në një sistem që ofron analiza diagnostike dhe të lidhura me trajtimin me cilësi të lartë.
 • Të kultivojmë një forcë pune me njohuri të gjerë në sistemet e menaxhimit të cilësisë, metodat e pranuara të testimit dhe pajisjet e avancuara.
 • Të ofrojmë shërbime të orientuara nga pacienti me personelin tonë të ndjeshëm, të përkujdesur, të kultivuar, të sjellshëm dhe me buzëqeshje në vende të dedikuara për pranimin dhe konsultimin e pacientëve.
 • Të jemi liderë intelektualë në fushën tonë në nivel global.
 • Të përkrahim pjesëmarrjen e punonjësve tanë në kongrese ndërkombëtare, seminare dhe publikime, duke u angazhuar personalisht në studime të vazhdueshme për të paraqitur informacionin më të fundit në ambientet klinike dhe laboratorike për pacientët tanë.
 • Të zgjerojmë dhe të përmirësojmë shërbimet që ofrohen për pacientët e huaj si pjesë e turizmit të shëndetit, duke ofruar kujdes ekonomik, shkencor dhe cilësor.
 • Të ofrojmë analiza dhe shërbime bazuar në njohuri shkencore, pa prirje dhe praktikë profesionale të mirë, duke respektuar parimet e pavarësisë, paanshmërisë dhe konfidencialitetit.
 • Të vazhdojmë përmirësimin e sistemit tonë të cilësisë dhe menaxhimit në përputhje me inovacionet në shkencë dhe teknologji, duke u mbajtur parimeve ndërkombëtare si “TS EN ISO 15189 Laboratorët Mjekësore – Kërkesa për Cilësi dhe Kompetencë” dhe “ISO 9001:2015 Standardi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë”.

Gama e Shërbimeve të Qendrës Miracle IVF

 • Friksioni dhe Shkrirja e Embrionëve me Vitrifikim.
 • Injeksioni Intratsitoplazmik i Spermës (ICSI).
 • Vlerësimi i Ovulave dhe Embrionëve.
 • Procedura e Biopsisë së Trophectodermës.
 • Vlerësimi i Spermave.
 • Procesi i Përgatitjes së Shkrirjes së OPU dhe ET.
 • Vlerësimi i Kulturës së Embrionit.

Gama e Shërbimeve të Akreditimit

Fusha Mjekësore, Ekzaminimi/Produkti ose Materialet

Fusha Mjekësore, Ekzaminimi/Produkti ose Materialet

Metoda e Testimit (Standarde Kombëtare, Ndërkombëtare, Metoda Vetjakë (SOP) / Teknikat e Përdorura, Paisjet

Marrja e Specimenit Fillimtar

Materialet Biologjike

(Sperma/Ovula)

Procesi i Manipulimit të Gametëve dhe Embrionëve Friksioni dhe Shkrirja e Embrionëve me Vitrifikim, duke ndjekur MRC.LAB.SOP.03 Procedurën e Shkrirjes së Embrionëve dhe Ovulave Lëngu i Folikulit/Sperma
Materialet Biologjike

(Sperma/Ovula)

Procesi i Manipulimit të Gametëve dhe Embrionëve Injeksioni Intratsitoplazmik i Spermës (ICSI), duke ndjekur MRC.LAB.SOP.04 Procedurën ICSI Lëngu i Folikulit/Sperma
Materialet Biologjike

(Sperma/Ovula)

Procesi i Manipulimit të Gametëve dhe Embrionëve Vlerësimi i Ovulave dhe Embrionëve, duke ndjekur MRC.LAB.SOP.02 Procedurën e Vlerësimit të Kulturës së Embrionit dhe Zgjedhjes së Transferit

MRC.LAB.SOP.05 Procedura e Vlerësimit dhe Përgatitjes së Ovulave

Lëngu i Folikulit/Sperma
Materialet Biologjike

(Sperma/Ovula)

Procesi i Manipulimit të Embrionit Procedura e Biopsisë së Trophectodermës, duke ndjekur MRC.LAB.SOP.01 Procedurën e Biopsisë së Embrionit Lëngu i Folikulit/Sperma