Infertiliteti, i cili është një nga problemet më të rëndësishme të kohës sonë, domethënë infertiliteti, siç Është Dekretuar gjerësisht, është bërë një kërcënim për të gjithë botën. Përkundër faktit se arsyet kryesore për një rritje të tillë të infertilitetit janë dieta jo e shëndetshme, jeta e parregullt, përkeqësimi i strukturës gjenetike, faktorët e stresit, një diagnozë përfundimtare nuk mund të bëhet kurrë. Sot, me përparimin ekstrem të mjekësisë, janë zhvilluar metoda të ndryshme për të përjetuar ndjenjën e prindërimit, veçanërisht për çiftet që duan të kenë një fëmijë apo jo. Sigurisht, dhurimi i embrionit zakonisht shihet si zgjidhja e fundit.

Çfarë Është Një Embrion?

Modeli më i vogël i gjallë që shfaqet kur veza e nënës dhe spermatozoidi i babait kombinohen në një mënyrë të shëndetshme, fekondohen dhe rriten duke u ndarë quhet embrion. 

Embrioni deri në procesin e përdorur në metodën e konceptues problemin, natyrisht, arsyet më të përdorura për pamundësinë e qelizave riprodhuese të prindërve ose të paidentifikuar prandaj, në një mënyrë të natyrshme të preferuar në rastet kur shtatzënia ndodh shartim (IUA) ose fekondim (IVF) trajtim. Këto trajtime kryhen tërësisht me qelizat riprodhuese të nënës dhe babait. Qelizat riprodhuese stimulohen me ilaçe të ndryshme, të ndjekura nga fekondimi in vitro, i cili kryhet në laborator.

Trajtimet E Aplikuara në Mungesë Të Qelizave Riprodhuese (vezë dhe / ose spermë)

Nëse një nga qelizat riprodhuese të nënës ose babait mungon plotësisht, përdoren transplantet e qelizave. Transplantet e qelizave riprodhuese mund të ndahen në dhurimin e vezëve, dhurimin e spermës dhe dhurimin e embrionit.

Dhurimi i vezëve: dhurimi I Embrionit dhe trajtimet e dhurimit të vezëve mund të ngatërrohen me njëra-tjetrën herë pas here. Megjithatë, ata janë trajtime mjaft të ndryshme nga njëri-tjetri. Në rastet që janë vetëm në anën femërore, ku qeliza vezë mungon plotësisht ose është e një cilësie kaq të dobët sa shtatzënia nuk mund të krijohet, përdoret trajtimi IVF me dhurimin e vezëve. Në këtë trajtim, embrionet e shëndetshme merren duke përdorur vezën e dhuruesit dhe spermën e babait, dhe këto embrione transferohen në mitrën e nënës. Kjo metodë është një metodë që ne përdorim për të arritur shtatzëninë, veçanërisht në gratë që janë në periudhën e hershme të menopauzës.

Dhurimi i spermës: në mungesë të spermës, e cila është një qelizë riprodhuese mashkullore, ne marrim një shtatzëni me një qelizë spermatozoide që është në përputhje me karakteristikat fizike të babait, të cilat i sjellim nga një bankë spermatozoide. Ky trajtim quhet dhurim i spermës dhe kryhet e kundërta e dhurimit të vezëve. Në këtë kërkesë, vezët e nënës përgatiten, mblidhen dhe meqenëse nuk ka spermë të shëndetshme tek babai për shkak të azespermisë ose problemeve gjenetike, ato fekondohen me spermë bankare dhe kryhet transferimi i embrionit në mitrën e nënës.

Embrioni: në rastet kur ka qeliza riprodhuese joadekuate dhe jo të plota, veza dhe spermatozoidi për të arritur shtatzëninë në rastet kur nuk është e mundur, ne e quajmë embrion, dhe çdo embrion nga dy dhurues të qelizave riprodhuese merret me metodën zbatohet. Sidomos për çiftet që po përjetojnë azoospermia dhe menopauzë të hershme në të njëjtën kohë, ajo bën mrekulli në rrugën për të pasur një djalë. Në metodën e dhurimit të embrionit, qelizat vezë të përgatitura të freskëta dhe të përshtatshme për karakteristikat fizike të nënës së ardhshme fekondohen me qeliza spermatozoide të sjella nga banka e spermës (Cryos Sperm Bank International) sipas karakteristikave të babait. Pas fekondimit, një transferim i shëndetshëm i embrionit kryhet 3 ose 5 ditë më vonë.

Trajtimi IVF, i cili përfshin Dhurimin E Embrionit

Zhvillimi i embrionit stagesin trajtimi i fekondimit vitro, i cili përfshin dhurimin e embrionit, ka një ngjashmëri të saktë si me dhurimin e vezëve ashtu edhe me proceset e dhurimit të spermës, pasi që të dy qelizat riprodhuese sigurohen nga dhuruesit e donatorëve përveç nënës dhe babait. 

Në aplikacionin e synuar të dhurimit të embrionit, trajtimi fillon me zgjedhjen e vezëve dhe qelizave të spermës dhe më pas trajtimi drejtohet në përputhje me ciklin menstrual të nënës së ardhshme. Nëse nëna e ardhshme ka një gjendje të tillë si parregullsia menstruale ose pa menstruacione fare, ajo së pari lejohet të përdorë rregullatorët menstrual për të vendosur rendin menstrual, ose nëse nuk ka menstruacione për një kohë të gjatë, trajtimi mund të fillojë drejtpërdrejt. Në mënyrë që mitra e nënës së ardhshme të jetë gati për të mbajtur një fëmijë, fillon trajtimi i duhur i ilaçeve. Dhurimi i embrionit përfshin mesatarisht 15 ditë, dhe nëna e ardhshme kontrollohet në mënyrë rutinore për një përgjigje pozitive nga mitra. Kur ndodhin gjetjet e dëshiruara, mostra e vezës dhe spermës e marrë nga dhuruesit kombinohen dhe shndërrohen në embrion. Në fazën përfundimtare të trajtimit të dhurimit të embrionit, procesi i monitoruar i zhvillimit të embrionit është nga 3 në 5. në ditën kur përfundojnë të gjitha përgatitjet, embrionet me cilësi më të lartë transferohen tek nëna e ardhshme. 

Fazat E Dhurimit Të Embrionit

Faza e vendimmarrjes: në këtë fazë, çiftet i nënshtrohen një numri testesh dhe kontrollesh, dhe qelizat riprodhuese të të dy palëve ekzaminohen. Pasi të sigurohen që qelizat riprodhuese të shëndetshme nuk mund të merren nga të dy palët, çifti drejtohet në trajtimin IVF me dhurimin e embrionit.

Procesi i identifikimit të donatorëve: Qipro Meqenëse zgjedhim me kujdes dhuruesit e qelizave të përshtatshme si për nënën e ardhshme ashtu edhe për babanë e ardhshëm për dhurimin e embrionit, merren karakteristikat fizike, origjina etnike dhe grupet e gjakut si të nënës ashtu edhe të babait. Procesi i hulumtimit ka filluar. Meqenëse fakti që spermatozoidi është i ngrirë ose i freskët nuk ndikon në cilësinë e tij, qeliza e spermës sillet nga banka e spermës e ngrirë. Në rastin e vezëve, ne gjithmonë përgatisim vezë të freskëta, pasi nivelet e suksesit të vezëve të ngrira janë më të ulëta se vezët e freskëta. Vezët e dhuruesve të vezëve, mjeku ynë specialist Jin. Op. Dr. Firdevs përgatitet një-në-një nga uğuz tip.

Përgatitja e nënës së ardhshme dhe dhuruesit të saj për trajtim: nëse nëna e ardhshme është me menstruacione, periudhat e nënës dhe dhuruesit të vezës duhet të sinkronizohen, domethënë ato duhet të përkojnë me të njëjtën periudhë. Nëse ajo nuk është më me menstruacione për arsye të tilla si menopauza, nëna gjithashtu mund të fillojë trajtimin direkt në ditën kur dhuruesi do të fillojë trajtimin. Dhurimi i embrionit, gjatë procesit të para-trajtimit, dhuruesi i vezëve fillon terapinë me gjilpërë për zhvillimin e vezëve, ndërsa nëna fillon të përdorë pilula për të përgatitur murin e mitrës.

Fekondimi: embrioni gjatë kësaj faze të trajtimit, me të dy palët që fillojnë meds për rreth 10-12 ditë pasi vezët mblidhen nga dhuruesi nga një bankë sperme dhe zhvillohen në të njëjtën ditë, babai i sjellë posaçërisht për kandidatin fekondohet me spermë.

Transferimi: Kur arrihet faza përfundimtare e trajtimit të dhurimit të embrionit, embrionet e fekonduara janë 5. kur mbërrijnë ditën, një transferim i embrionit kryhet në mitrën e nënës, pa dhimbje dhe pa dhimbje, i shoqëruar me ultratinguj.

Përzgjedhja e donatorëve NË TRAJTIMIN IVF me Dhurimin E Embrionit

Përzgjedhja e dhuruesit të dhurimit të embrionit Çiftet që vendosin për trajtimin e dhurimit të embrionit duan që karakteristikat e dhuruesit të vezës dhe dhuruesit të spermës të cilët do të zgjidhen si dhurues të embrionit të jenë në përputhje me strukturën e tyre gjenetike dhe nivelet kulturore dhe nganjëherë arsimore. Sigurisht, përtej këtyre, ata duan që ata të jenë individë të shëndetshëm. Prioriteti ynë i parë në trajtimin e dhurimit të embrionit është të marrim individë të shëndetshëm dhe pjellorë dhe foshnje të shëndetshme që janë të ngjashëm me prindërit e tyre dhe kanë të njëjtën pajtueshmëri gjaku. Në këtë kuptim, ne po bëjmë gjithçka që mundemi plotësisht dhe po ndjekim çdo hap që do të rrisë më tej shkallën tonë të suksesit prej 85-90%.

Në trajtimin e dhurimit të embrionit, gjatë procesit të përzgjedhjes së donatorëve, informacioni personal i çiftit dhe dhuruesve mbahet në konfidencialitet 100%, në mënyrë që të mos ketë pikëpyetje në mendjet e çifteve. Si rezultat, proceset e trajtimit janë të këndshme dhe të sigurta.

Përzgjedhja E Dhuruesit Të Vezëve dhe Dhuruesit Të Spermës

Në trajtimin e dhurimit të embrionit, dhuruesi i vezëve zgjidhet nga individë të rinj dhe të shëndetshëm midis moshës 20-26 dhjetor të cilët kanë karakteristikat fizike të nënës. Dhuruesi i vezës zgjidhet në përputhje me grupin e gjakut të nënës. Meqenëse nivelet e suksesit janë më të larta në vezët e freskëta, vezët trajtohen nga mjeku ynë specialist Jin. Op. Dr. përgatitet me shumë kujdes Nga Firdevs Uğuz Tip dhe zhvillohet në mënyrën më të mirë.

Në trajtimin e dhurimit të embrionit të kryer, mostrat e spermës zgjidhen me kujdes, pasi cilësia, lëvizshmëria, numri i spermatozoideve dhe, me pak fjalë, probabiliteti i lartë i fekondimit do të përcaktojë shkallën e suksesit të aplikimit. Qelizat e spermës të zgjedhura në përputhje me karakteristikat fizike dhe llojin e gjakut të babait janë sjellë Nga Cryos Bank International, banka më e madhe dhe me cilësi më të lartë e spermës në botë, e vendosur në Danimarkë, në rezervuarë të veçantë azoti, të mbrojtur plotësisht dhe me certifikata. 

Cila është Shkalla E Suksesit të Dhurimit Të Embrionit?

Possibleshtë e mundur të thuhet se aplikacioni për dhurimin e embrionit është procedura më e suksesshme midis aplikacioneve të ndryshme të përfshira në proceset E trajtimit IVF. Me kombinimin e qelizave të spermës cilësore dhe qelizave vezë të marra nga një dhurues i ri dhe i shëndetshëm i vezëve, aplikimi kryhet pa probleme nga ekipi ynë i ekspertëve në fushat e tyre, dhe pas transferimit të embrionit, i 12-ti. me testin ditor të shtatzënisë, ne arrijmë rezultate që na bëjnë të buzëqeshim në 85-90%. 

Si Ekipi I Mrekullisë-Qendra Ivf E Qipros, ne kemi kryer dhurimin e vezëve, dhurimin e spermës dhe aplikimet e dhurimit të embrionit me ekipin tonë të ekspertëve për një kohë mjaft të gjatë. Specialisti ynë Është Jin. Op. Dr. Firdaus Uguz përvojë në fushën e embriologjisë duke marrë titullin e embriologëve klinikë nga institucionet kryesore në botë, embriologe klinike embriologe që shkon mes nr-së së ekspertëve në botë. dashuria jonë është e fortë, e saktë dhe e përsosur për tu ruajtur në çdo fazë të kurave, duke siguruar një-në-një me pacientë që janë të interesuar për koordinatorin tonë të pacientëve me përvojë Me Irem Berk, normat tona të shtatzënisë prej 90% bazuar në tedaduf definitivisht jo. Ne e dimë që gjithçka është e mundur si ekip dhe gjithmonë veprojmë drejt tij. Ne po bëhemi një familje edhe më e madhe çdo ditë me qindra çifte që mirëpresim nga e gjithë bota çdo vit…